Politikker

Politik om pædofili

En del idrætsforeninger har desværre oplevet, at stå med en sag med seksuelt overgreb mod et af klubbens børn. Enten har man af uvidenhed tacklet det forkert, og fået skyld for at dække over nogen, eller kørt for hårdt frem mod en leder. Dette vil vi gerne undgå i Koral. Vi har derfor udarbejdet denne samværs politik i klubben til beskyttelse mod blufærdigheds krænkelser og i værste fald, seksuelle overgreb mod børn begået af voksne i klubben.
 

Generelt

Svømmeklubben Koral informerer løbende trænere og ledere ved at tydelig gøre, hvad vi forstår ved sunde, fornuftige og normale samværsformer mellem klubbens medlemmer, trænere og ledere. Vi understreger over for vore trænere og ledere, at svømmeklubben tager emnet meget alvorligt.
 
Svømmeklubben Koral har besluttet, at der systematisk indhentes oplysninger fra det centrale kriminalregister, på alle trænere, hjælpetrænere, medlemmer af bestyrelsen samt andre frivillige. Oplysninger til klubben fra kriminalregistret omhandler kun pædofili, det vil sige at oplysninger vedrørende andre strafferetslige forhold, herunder overtrædelser af færdselsloven, ikke kommer til klubbens kendskab. Informationerne er fortrolige og er kun tilgængelig for formanden og næstformanden. Attesterne hjemtages ved hver sæson start.
 
I Koral har vi følgende adfærdspolitik:
 • I Koral kommer ingen med sjofle kommentarer, eller tilråb om hinandens kroppe.
 • I Koral er et nej et nej, også i leg.
 • I Koral respekterer vi børnenes blufærdighed ved omklædning og badning.
 • I Koral har vi en naturlig omgangsform, som gør at vi trøster børn som er kede af det, og leger og slås med hinanden så længe alle synes det er sjovt.
 • I Koral skal nye ledere ikke have eneansvar for en gruppe børn.
 • I Koral tager vi skolelærer-paragraffen bogstaveligt. 
 • I Koral er brug af kamera/mobiltelefon i omklædningsrummet bortvisningsgrund.
 • I Koral er der altid minimum 2 ledere med på ture med overnatning, og så vidt muligt en leder af hvert køn.

Beredskabsplan

Hvis der er mistanke:
 • Overvej grundigt. Debatter ikke med andre, man kommer nemt til at sætte en dårlig stemning op og derved besværliggøres efterforskningen.
 • Kontakt formanden. I dennes fravær næstformanden.
 • Ingen under mistanke er alene i hallen eller i omklædningsrummene med et svømmehold.
 • Formand og næstformand eller et andet bestyrelses medlem tager en samtale med den mistænkte, og melder tilbage til den der har henvendt sig omkring mistanken.
 • Efterfølgende informeres svømmeklubbens bestyrelse om sagen.
 • Det er væsentligt, at alle parter udviser diskretion for at undgå rygtedannelse og for at sikre at intet slipper ud til pressen, inden sagen er blevet undersøgt og klarlagt.
 • Der tages stilling til videre samarbejde med den mistænkte.

Overgreb

Konstateres det, at der er blevet begået blufærdighedskrænkelse eller et direkte seksuelt overgreb skal barnets forældre orienteres og samtidig orienteres om mulighed for hjælp fra det offentlige, bl.a. socialforvaltningen.
 
Samarbejdet med den pågældende svømmeinstruktør vil blive opsagt uden varsel og sagen vil blive anmeldt til politiet.
 
Umiddelbart derefter vil vi orientere svømmeklubbens medlemmer og forældre om sagen via vores hjemmeside for at undgå rygtedannelse. Vi vil efterfølgende også udsende en pressemeddelelse til de trykte medier hvor i vi i store træk informerer om sagen, indholdet i pressemeddelelsen vil blive koordineret med politi/kommune, så der ikke er mulighed for senere sagsanlæg, p.g.a. fejlinformation .
 
Vi gør opmærksom på, at alle spørgsmål fra medlemmer, forældre og pressen skal rettes til svømmeklubbens formand, som i denne situation vil være den eneste med udtaleret. Den øvrige bestyrelse og klubbens medlemmer skal således henvise alle spørgsmål til svømmeklubbens formand. Formandens navn, adresse og telefonnummer fremgår af hjemmesiden og telefonlisten, som er i trænerhåndbogen.
 
For yderligere information henvises til DGI på www.dgi.dk/paedofili  eller den til enhver tid siddende formand og bestyrelse for svømmeklubben Koral.
Svømmeklubben Koral
Gesagervej
8722 Hedensted
E-mail: mail@koral-svom.dk


Svømmeklubben Koral | Gesagervej 68 | 8722 Hedensted