Nyhedsoversigt 2017

Nedenstående viser oversigt over nyheder fra 2017.
Du kan finde ældre nyheder her: »2016 »2015
Tilmelding for NYE medlemmer: 16. december kl. 08:00 10-12-2017
​Vi åbner for tilmelding for NYE medlemmer: 16. december kl. 08:00. Du kan se de forskellige holdtyper og -tider her. På siden kan du også løbende følge med i hvor der er ledige pladser.
Juletræsfest lørdag 9. december 04-12-2017
Hedensted Centret og Svømmeklubben Koral holder en KÆMPE fest på lørdag i hallen, Kom og vær med :-)

Tag gerne mor/far, naboen, bedstemor/bedstefar og alle dine venner fra børnehave med :-)

Det koster kun 25,- kr. at være med.

Ved godt at dette er i 11. time at vi offentliggør dette, håber at vi ses :-)

Mange hilsner fra Svømmeklubben Koral

 
​Er du vores nye træner eller hjælpetræner ? 01-12-2017
Nogle af vores gode frivillige har valgt at holde en pause, så pt mangler vi trænere og hjælpetrænere til flere af vores tider i svømmehallen. I oversigten her under kan du se, hvilke tider og bassiner det drejer sig om, samt hvilke typer hold, der tidligere har været der.

Kunne du måske tænke dig at være træner eller hjælpetræner og blive en del af fællesskabet i Svømmeklubben Koral, hvor de mange frivillige gør en stor forskel for både voksne og børn ?

Så kontakt gerne Ruth Skov-Svendsen fra bestyrelsen på telefon 51 51 29 39

Ledige tider, hvor vi mangler træner
1811 Mandag kl 20.15 - 21.00 lille bassin (tidligere begynder voksne)
1811 Mandag kl. 15.45 - 16.30 lille bassin (tidligere: Begynder børn)
1811 Mandag kl. 16.30 - 17.15 Lille bassin (tidligere Begynder børn)
1812 Tirsdag kl. 18.45 - 19.30 lille bassin (tidligere: plask og leg)
1812 Tirsdag kl. 20.15 - 21.00 Lille bassin (tidligere begynder voksne)
1814 Torsdag kl. 19.15 - 20.00 lille bassin (tidligere begynderbørn)
1815 Fredag kl. 15.00 - 15.45 (tidligere plask og leg)
1815 Fredag kl. 16.30 - 17.15 stort bassin (tidligere letøvede børn)
1815 Fredag kl. 17.15 - 18.00 lille bassin (tidligere begynder børn)
1815 Fredag kl. 17.15 - 18.00 stort bassin (tidligere: Letøvede børn)
1816 Lørdag kl. 11.15 - 12.00 stort bassin (tidligere: letøvede børn)
1816 Lørdag kl. 12.00 - 12.45 lille bassin (tidligere: Begynder børn)
 
Tilmelding til ny sæson åbner i morgen 01-12-2017
I morgen kl 14:00 åbner vi for tilmelding for eksisterende medlemmer. I kan allerede nu orientere jeg om de forskellige hold » her

 
Resultatliste fra klubmesterskab 15-11-2017
I sidste uge og hen over weekenden afholdte vi klubmesterskab i Svømmeklubben Koral. Der blev afviklet i alt 40 forskellige løb, som så igen var inddelt på årgange. Rigtig mange børn og unge stillede til start og gav deres bedste i kapløbet om at komme først.

Mange frivillige gav en hånd med i afviklingen af dette store arrangement. Uden deres hjælp kunne vi ikke afholde sådanne stævner for klubbens medlemmer - så en stor tak til jer alle. Generelt er klubben drevet af frivillige og vi kan altid bruge ekstra hænder, så tænker du, at du gerne vil hjælpe med, så kontak meget gerne en fra bestyrelsen » Se kontakter her


» Læs resultaterne på siden her: /Klubmesterskab

 

 

Dagsorden generalforsamling d. 25/10-2017 20-10-2017
Dagsorden generalforsamling d. 25/10-2017 kl19.00

1. Valg af dirigent
2. Behandling af indkomne forslag
• Vedtægtsændring. Forslag om ændring af §7 Generalforsamling. Bestyrelsen forslår at bestyrelsen reduceres fra 7 til 5 medlemmer (se note).
3. Formanden aflægger beretning om klubbens virke i det forløbne år
4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
5. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen jf. §12.
På valg er Anne Mette Heegaard Hansen (villig til genvalg), Bente Hunnerup (villig til genvalg), Michael Schousboe (villig til genvalg).
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen jf. §12
8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant jf. §12
9. Evt.

 

Note vedr forslag om vedtægtsændring (ændringer er markeret med rødt):

​Nuværende formulering:

§7 GENERALFORSAMLING
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november måned og er klubbens øverste myndighed i ethvert anliggende og dens afgørelser kan ikke indankes for nogen anden myndighed. Dagsordnen skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning om klubbens virke i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen jf. §12
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen jf. §12
7. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant jf. §12
8. Behandling af indkomne forslag
9. Evt.

Generalforsamlingens afholdelse skal bekendtgøres mindst 14 dage forud ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer via mail samt opslag på klubbens hjemmeside.

Til foranstående dagsorden kan bestyrelsen tilføje punkter, som er aktuelle for den pågældende generalforsamling.

Den af generalforsamlingen valgte dirigent må ikke være medlem af bestyrelsen. Klubbens sekretær udarbejder et referat ved generalforsamlingen, som senest 14 dage efter afholdelse udsendes på mail samt offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Den af generalforsamlingen valgte bestyrelsen består af 7 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, sekretær samt yderligere 3 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. I lige år er 4 medlemmer på valg og i ulige år er 3 medlemmer på valg. Desuden vælges 2 suppleanter for ét år ad gangen. Valgte bestyrelsesmedlemmer, såvel som suppleanter, skal på datoen for generalforsamlingen være fyldt 18 år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Revisorerne vælges for ét år ad gangem.Foreslås ændret til:

§7 GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november måned og er klubbens øverste myndighed i ethvert anliggende og dens afgørelser kan ikke indankes for nogen anden myndighed. Dagsordnen skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning om klubbens virke i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen jf. §12
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen jf. §12
7. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant jf. §12
8. Behandling af indkomne forslag
9. Evt.

Generalforsamlingens afholdelse skal bekendtgøres mindst 14 dage forud ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer via mail samt opslag på klubbens hjemmeside.

Til foranstående dagsorden kan bestyrelsen tilføje punkter, som er aktuelle for den pågældende generalforsamling.

Den af generalforsamlingen valgte dirigent må ikke være medlem af bestyrelsen. Klubbens sekretær udarbejder et referat ved generalforsamlingen, som senest 14 dage efter afholdelse udsendes på mail samt offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Den af generalforsamlingen valgte bestyrelse består af 5 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer samt yderligere 2 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. I ulige år er 3 medlemmer på valg og i lige år er 2 medlemmer på valg. Desuden vælges 2 suppleanter for ét år ad gangen. Valgte bestyrelsesmedlemmer, såvel som suppleanter, skal på datoen for generalforsamlingen være fyldt 18 år. Genvalg kan finde sted.

​Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Revisorerne vælges for ét år ad gangen.
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 08-10-2017
Svømmeklubben Koral indkalder hermed til ordinær generalforsamling

----- onsdag den 25/10-2017 kl 19.00 -----

Generalforsamlingen afholdes i klubbens lokale, Gesagervej 68.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. (formand@koral-svom.dk)

Dagsordenen offentliggøres herefter på klubbens hjemmeside.

Vel mødt, Svømmeklubben Koral
 
Kom og deltag i den store svømmedag 24-09-2017
Svømmeklubben Koral og Hedensted Centeret samarbejder omkring afholdelse af

Den Store Svømmedag

søndag den 1. oktober 2017


Her har DU mulighed for at komme og svømme så langt som du har lyst til, og så samtidig hjælpe Svømmeklubben Koral i konkurrencen om at vinde pengepræmier til klubben.

Så kom endelig ud i svømmehallen og vær med til at støtte svømmeklubben.

Du kan læse mere om arrangementet her ‹‹ link ››

 
Ekstra hold for småbørn med mor eller far 21-09-2017
Vi er i den heldige situation, at en af vores trænere har sagt ja til at tage endnu et hold. Derfor har vi nu åbnet for tilmelding til et småbørn ned mor eller far i det lille bassin torsdag 18:30-19:15.  

Du kan tilmelde dig og dit barn ‹‹ link ››
 
Er du hørehæmmet OG vil du gerne gå til svømning med dit barn (2.3 år) ? – så se vores nye hold specielt for jer 16-09-2017
Vi har oprettet et nyt special hold for hørehæmmede forældre med børn i aldersgruppen 2 - 3 år. Der vil blive tilknyttet en tolk, så der kan være en god og tryg kommunikation mellem jer og træneren. Holdet ligger om fredagen fra kl. 15:45 til 16:30 og der undervises i det lille bassin.

Der arbejdes med at lade børnene blive mere selvstændige i vandet og stræber mod at de sidst på sæsonen går i vandet uden forældre. Der vil være forskellige lege, hvor barnet selv dypper hovedet, hopper i fra kanten, flyder, ruller i vandet og selv begynder at svømme lidt.

Du kan tilmelde dig og dit barn på hold ”1725 Småbørn m. forældre (døve)( lille ) Fredag kl. 15.45 - 16.30” ved at klikke på dette link ‹‹ link ››
 
NYT hold for begynder børn 16-09-2017
Begynder børn er et af vores meget populære hold, og vi er nu så heldige, at vi kan åbne for endnu et hold af denne type. Holdet ligger om fredagen fra kl. 16.30 til 17.15 og der undervises i det lille bassin.

Du kan tilmelde dit barn på hold ”1725 Begynder børn (lille) Fredag kl. 16.30 - 17.15” ved at klikke på dette ‹‹ link ››
 
Ekstra hold for letøvede børn 13-08-2017
Vi er så heldige at en af vores gode trænere har valgt at tage et ekstra hold. Vi kan derfor nu åbne op for endnu et letøvet børnehold. Det ligger onsdage fra 17:00 til 17:45 og du kan tilmelde dit barn her.
Skal du eller dit barn gå til svømning i efteråret ? 24-07-2017
Vores efterårssæson starter 14. august 2017, og du og/eller dit barn kan stadig nå at tilmelde jer.
 
Her under har vi lavet en oversigt over de hold, der er ledige pladser på lige nu og her. På nogle af holdene er der kun en eller ganske få pladser tilbage på, så tilmeld dig allerede nu.
 
Baby
1723 Baby 1. (0 - 1år) Onsdag kl. 16.15 - 17.00
1723 Baby 2. (1 - 3 år) (lille) Onsdag kl. 16.45 - 17.30
Børn – Plask og Leg
1725 Plask og Leg Fredag kl. 15.00 - 15.45
Børn – Med mor eller far
1722 Begynderbørn m/far el. mor (stort) Tirsdag kl. 18.45 - 19.30
Børn – Let øvede
1722 Letøvede børn (lille) Tirsdag kl. 18.00 - 18.45
Børn - Øvede
1721 Øvede børn (stort) Mandag kl. 16.30 - 17.15
1726 Øvede børn (stort) Lørdag kl. 10.30 - 11.15
Vandsport for unge
1721 Challenge hold (Teenagere) (stort) Mandag kl. 18.00 - 18.45
Konkurrenceafdeling
1721 Konkurrencehold (stort) Mandag kl. 18.45 - 19.45 og torsdag kl. 18.00 - 19.00
1722 Elitehold (stort) Tirsdag kl. 19.30 - 21.30 og Torsdag kl. 18.50 - 21.00 og Søndag
1724 Talenthold (stort) Torsdag kl. 18.00 - 19.00
1727 Efterskolehold (stort) Søndag kl. 17.15 - 19.00
1727 Ekstra træningspas for konkurenceholdet Søndag 17.15 - 19.00
Aqua fitness / vandgymnaskik
1721 Gravid svømning (lille) Mandag kl 20.15-21.00
1721 Vandaerobic (stort) Mandag kl. 19.45 - 20.30
1725 Pensionister (stort/lille) Fredag kl. 14.00 - 15.00
Voksen hold
1721 Begynder voksne (lille) Mandag 19.30 - 20.15
1721 Let øvede voksne (stort) Mandag kl. 20.30 - 21.15
1724 Øvede voksne (stort) Torsdag kl. 17.15 - 18.00
1726 Triatlon svømmetræning Lørdag kl. 09.00 -09.45 

Du kan finde link til vores tilmeldingssider her eller via holdoverskrifterne, som linker direkte ind til de enkelte holdgrupper.
 
Ekstra Plask og Leg hold 10-07-2017
Der er åbnet et ekstra "Plask og Leg" hold. Det ligger fredag kl. 15.00 - 15.45 og du kan tilmelde dig her: link til tilmelding
Tilmelding for nye medlemmer 30-06-2017
Så er det i morgen tidlig lørdag 1 juli kl 8:00 at der åbnes for tilmelding af nye medlemmer.

Tilmeldingsmodulet vil være lukket ned fra 7:40 til 8:00 for at gennemføre opdateringen. Så er du medlem, og vil nå at tilmelde dig eller dit barn inden der åbnes op for alle, skal det være inden 7:40 lørdag morgen.

Fortsat go sommer til alle.
 
Trænere og hjælpetrænere søges 23-06-2017
Er du vild med vand ? Skal dine børn lære at svømme ? Vil du gøre en forskel ?

Vi søger flere trænere og hjælpetrænere til vores team af engagerede frivillige til undervisning af svømmehold efter sommerferien.
 
Vi har ledige tider i både det store og lille bassin, så uanset om du kunne tænke dig at undervise de helt små eller de voksne, så kan vi give dig mulighederne i svømmeklubben.
 
Ledige tider i lille bassin:
 • Mandag kl. 15.30 - 16.15
 • Mandag kl. 16.30 - 17.15  
 • Tirsdag kl. 18.45 - 19.30  
 • Torsdag kl. 18.30 - 19.15 
 • Fredag kl. 15.00 - 15.45   
 • Fredag kl. 15.45 - 16.30  
 • Fredag kl. 16.30 - 17.15  
 • Lørdag kl. 12.00 - 12.45  
Klassiske hold i det lille bassin er: Baby, Plask & Leg, Småbørn med mor eller far og Begynder børn
 
Ledige tider i det store:
 • Onsdag kl. 17.00 - 17.45
 • Fredag kl. 17.15 - 18.00
 • Lørdag kl. 11.15 - 12.00
Klassiske hold i det store bassin er: Børn letøvede og øvede, Vandsport for unge, Voksensvømning og Aqua fitness/vandgymnastik
 
Du kan læse mere om de forskellige holdtyper her »
 
Går du med tanker om andre holdtyper, som du kunne tænke dig at undervise i, så hører vi også gerne fra dig.
 
Du behøver ingen svømmeerfaring - det hjælper vi med. Vigtigst af alt er, at du har lysten til at være en del af Koral.
 
Har det fanget din interesse, så ring til Ruth på 51512939 eller sende en mail til holdinfo@koral-svom.dk
– og hør mere om hvordan DU kan gøre en forskel.
 
Foreløbig holdoversigt efterår 2017 21-06-2017
Så ligger der en foreløbig holdoversigt klar på tilmeldingssiden, så du kan orientere dig om hold og tider inden der åbnes op for tilmelding for eksisterende medlemmer kl 8:00 på lørdag.

Du kan se det herunder eller under tilmelding.

For at skabe et bedre overblik over de mange forskellige holdtyper, som vi tilbyder, har vi valgt at inddele vores hold i grupper. Når der åbnes for tilmelding vil der komme en blå menu i venstre side, hvor du kan se og vælge den gruppe du er interesseret i. Hvis du gerne allerede nu vil læse holdbeskrivelserne kan det gøres her: Svømmehold
 
Baby
1723 Baby 1. (0 - 1år) Onsdag kl. 16.30 - 17.15
1723 Baby 2. (1 - 3 år) (lille) Onsdag kl. 17.00 - 17.45
 
Børn – Plask og leg
1721 Plask og Leg (lille) Mandag kl. 18.00 - 18.45
1724 Plask og Leg (lille) Torsdag kl. 17.00 - 17.45
1726 Plask og Leg (lille) Lørdag kl. 10.30 - 11.15
 
Børn med mor eller far
1722 Begynderbørn m/far el. mor (stort) Tirsdag kl. 18.45 - 19.30
1723 Småbørn m. far el mor (Lille) Onsdag 17.30 - 18.15
1726 Småbørn m. mor el. far (lille) Lørdag kl. 09.00 - 09.45
1726 Småbørn med far eller mor (lille) Lørdag kl. 09.45 - 10.30
 
Børn - Begynder
1721 Begynder børn (lille) Mandag kl. 17.15 - 18.00
1721 Begynder børn (lille) Mandag kl. 18.45 - 19.30
1721 Nybegynder børn (stort) mandag 15.45 -16.30 
1722 Begynder børn (lille) Tirsdag kl. 18.00 - 18.45
1724 Begynder børn (lille) Torsdag kl. 17.45 - 18.30
1724 Begynder børn (lille) Torsdag kl. 19.15 - 20.00
1725 Begynder børn (lille) Fredag kl. 17.15 - 18.00
1726 Begynder børn (lille) Lørdag kl. 11.15 - 12.00
 
Børn – Letøvede
1721 Letøvede børn (stort) Mandag kl. 17.15 - 18.00 
1722 Letøvede børn (stort) Tirsdag kl. 18.00 - 18.45
1723 Letøvede børn (stort) Onsdag kl. 16.15 - 17.00
1725 Letøvede børn (stort) Fredag kl. 15.00 - 15.45
1725 Letøvede børn (stort) Fredag kl. 16.30 - 17.15
1726 Letøvede børn (stort) Lørdag kl. 09.45 - 10.30 
 
Børn - Øvede
1721 Øvede børn (stort) Mandag kl. 16.30 - 17.15 
1725 Øvede børn (stort) Fredag kl. 15.45 - 16.30
1726 Øvede børn (stort) Lørdag kl. 10.30 - 11.15 
 
Vandsport for unge
1721 Challenge hold (Teenagere) (stort) Mandag kl. 18.00 - 18.45
 
Konkurrence afdeling
1721 Konkurrencehold (stort) Mandag kl. 18.45 - 19.45 og torsdag kl. 18.00 - 19.00
1722 Elitehold (stort) Tirsdag kl. 19.30 - 21.30 og Torsdag kl. 18.50 - 21.00 og Søndag 
1727 Efterskolehold (stort) Søndag kl. 17.15 - 19.00
1727 Ekstra træningspas for konkurenceholdet Søndag 17.15 - 19.00
 
Voksen svømning
1721 Begynder voksne (lille) Mandag 19.30 - 20.15
1721 Let øvede voksne (stort) Mandag kl. 20.30 - 21.15
1722 Voksne begynder (Lille) tirsdag 20.15 - 21.00
1724 Øvede voksne (stort) Torsdag kl. 17.15 - 18.00
1726 Triatlon svømmetræning Lørdag kl. 09.00 -09.45
 
Aqua fitness / vandgymnastik
1721 Gravid svømning (lille) Mandag kl 20.15-21.00
1721 Vandaerobic (stort) Mandag kl. 19.45 - 20.30
1722 Motion for dig med led-og ryg problemer (lille) Tirsdag kl. 19.30 - 20.15
1725 Pensionister (stort/lille) Fredag kl. 14.00 - 15.00
Vil du gøre en forskel ? 29-05-2017
Er du vild med vand? Skal dine børn lære at svømme? Vil du gøre en forskel?

I Koral er vi i gang med planlægningen af den ny sæson, som starter i august.


Heldigvis har rigtig mange af vores frivillige tilkendegivet, at de gerne fortsætter - og det er vi rigtig glade for. Enkelte har dog valgt en pause, derfor har vi brug for nye frivillige.

Vi har tilbud til ALLE, lige fra babyhold, voksenhold, plask og leg, let øvede og øvede børnehold, challenge, Aqua fitness, pensionisthold, hold for vandskræk og vores konkurrencehold.

Vil du være med på holdet af engagerede trænere og frivillige?

Ring til Ruth på 51512939 eller sende en mail til holdinfo@koral-svom.dk  – og hør mere om hvordan du kan gøre en forskel.

Du behøver ingen svømmeerfaring - det hjælper vi med. Vigtigst af alt er, at du har lysten til at være en del af Svømmeklubben Koral.


 
Tilmelding til efterårssæson 29-05-2017
Forårs sæsonen er næsten slut, og vi er godt i gang med at gøre klar til den næste sæson.
 
Tilmelding kommer til at foregå i denne rækkefølge
 • 3. juni åbnes der for træner tilmelding
 • 24. juni åbnes der for eksisterende medlemmer
 • 1. juli åbnes der for nye medlemmer
Klokkeslæt for åbning vil komme senere.
 
Når tilmeldingen åbner, vil det se lidt anderledes ud, end det plejer. For at give et bedre overblik over de enkelte hold, har vi valgt at inddele holdene i grupper.
 
Du kan allerede nu orientere dig om grupperne og hvilke hold, der ligger i de forskellige grupper. Klik blot på holdtyperne i venstre side eller via topmenuen ”Svømmehold”.
 
Når vi nærmer os tilmeldingstidspunktet vil vi også ligge en oversigt ud over holdene, så I kan planlægge hvilket hold, der passer bedst til jeres / jeres børns niveau.
 
Går du med en træner i maven, eller brænder du for at tage del i det frivillige arbejde ?
.... så kontakt endelig Ruth Skov Svendsen, som sidder med vores holdplanlægning. Du finder kontaktoplysninger her »
 
 
 
"Medalje-regn" over Koral til LM 2017 i Ikast 17-03-2017
Konkurrence- og Elitesvømmerne deltog sidste weekend i Landsmesterskaberne (Dgi) i Ikast.
 
Det er en sand fornøjelse at være en del af en klub hvor sammenhold og kammeratskab er i højsædet
 
Dejligt med en flok forældre der bakker op omkring svømmerne, så alle opgaver bliver løst, og ikke mindst den glade og positive stemning der blev skabt ved "forældrebordet" i forhallen.
 • Kørsel t/r til Ikast Svømmecenter
 • Bage boller, pizzasnegle mm
 • Snitte gnavegrønt og lave stævnekasse
Et kæmpe stort tillykke til Anders Ellehauge Ganderup, der nu også kan kalde sig Landsmester 2017. 

Jesper Bylling Jensen slog endnu engang til, ved weekendens Landsmesterskab (DGi) i Ikast. Nu Landsmester i 50 ryg for drenge u/14. Der er ikke mange konkurrenter, der har meget at skulle have sagt, når først Jesper melder klar til start.
 • Han slog endnu engang klubrekorden i 200 m fri for drenge u/14
 • Han slog endnu engang klubrekorden i 50 m ryg for drenge u/14
 • Han tog flere medaljer med hjem, både i bronze, sølv og guld
Rosa Marie Schousboe gjorde det igen.Til weekendens Landsmesterskab (DGi) i Ikast, gav Rosa Marie Schousboe den MAX gas. Der er ingen tvivl om den hårde træning på konkurrenceholdet, og hjemmeopgaven/lektierne med de mange armbøjningerne har "båret frugt"
 • Slog klubrekorden i 50 m bryst for piger u/12
 • Slog klubrekorden i 200 m bryst for piger u/12
 • Fik en sølvmedalje med hjem til samlingen
 Stort tillykke til jer alle 
Halv sæson - Halv pris 14-03-2017
Skal du svømme til halv pris ?

Der er nu kun en halv sæson tilbage, så vi har sat priserne på restpladserne ned til halv pris.

Du kan se holdplanen og hvilke hold, der har ledige pladser på vores tilmeldingsside her »»

 
Trænersparing til vore Elitetrænere 25-02-2017

Christian Koch en af vores rigtig gode trænere på Eliteholdet, fik en fantastisk god ide. Vi greb bolden og fulgte ideen helt til dørs

Derfor var Legenden Bo Jacobsen på besøg i Hedensted tirsdag den 21. februar 2017. Emnet der skulle nørdes i på meget højt plan var: BUTTERFLY.

Flere svømmeklubber her i nærområdet, har indgået et samarbejde om trænersparring. Til dette arrangement var der deltagere fra:
✔️ Horsens svømmeklub
✔️ Brædstrup Svømmeklub
✔️ Bjerre Herreds Svømmeklub
✔️ Svømmeklubben Koral


Tak til de svømmende kaniner:
Josefine Due Christensen (Horsens Svømmeklub)
Rasmus Udbye (Horsens Svømmeklub)
Caroline Nymann Sørensen (Koral)
Sarah Hygum Jensen (Koral)
Jesper Bylling Jensen (Koral)

Og selvfølgelig også resten af Eliteholdeti Koral, som fulgte trop og svømmede det samme program. I var seje hver og en.
Klubrekorderne falder på stribe 23-02-2017
Koral har vi vores "helt egen" SUPERHELT 

Og han er 100 gange bedre til at svømme, end både Spiderman, Hulk, og Superman tilsammen

Jesper Bylling Jensen har indenfor den sidste måned, slået ikke mindre end 4 klubrekorder, og 2 af dem er endda slået 2 gange

Jesper er KUN 13 år, og han svømmer "lige op" med nogle af de "STORE" drenge i klubben som er en 16-17 år.

Om ca. 3 uger tager han og holdkammeraterne til DGI's Landsmesterskaberne i Ikast, I ønskes alle al den "med-strøm" i bassinet man kan forestille sig.

Vi krydsser alt her i Koral, for at I snupper noget metal med hjem.

Du kan se alle klubrekorderne her »»»
Succesfuldt begynderstævne 23-02-2017
Vi har stået på hovedet for, at I alle skulle få en super god dag, til vores første begyndersvømmestævne

Søndag den 5/2-2017 var Koral vært for den 3. afdeling af Svom's begynderstævne i Region Midt. Det var første gang vi prøvede kræfter med det, men tænker aboslut ikke at det er sidste gang.

Denne form for svømmestævne henvender sig primært til de mindre svømmere, som ingen stævne erfaring har, og som "bare" skal ud og prøve kræfter med, hvad det vil sige at være til et stævne, og bare have det rigtig sjovt. Og finde ud af at det slet ikke er farligt, og dermed gerne vil med en anden gang.

Vi havde en mægtig god dag, håber bestemt også jer der deltog som svømmer eller tilskuer havde det.

✔ Ca. 100 svømmere i alderen fra 5-12 år deltog i stævnet
✔ Svømmerne kom fra: Horsens, Silkeborg, Hjortshøj/Egå, Tilst, Beder/Malling, Odder og Koral
✔ Der var lige fra 25 m løb til holdkapper og skills
✔ Medaljer til alle
✔ Masser af pølsehorn, frisk frugt, kaffe, kage, vand, slik mm til "Høker-Priser" i kiosken

En stor tak til de Koral trænere, svømmere og forældre, der valgte at bakke op omkring arrangementet.
 
Håber at I alle har lyst til at deltage i 4. afdeling af Svom's begynderstævne, som kommer til at løbe af staben: Søndag den 30. april 2017 i Hjortshøj Egå
 
PS: Al info og tilmelding om dette fås ved jeres træner, når vi nærmer os tidspunktet.
 
Nyt børnehold åbnet om lørdagen 20-02-2017
Vi har netop lukket op for et nyt børnehold om lørdagen. Det drejr sig om følgende: 

Lørdag kl. 9.00 - 9.45 småbørn m. Mor el far (lille bassin)

Beskrivelse af holdet:
Der arbejdes med at lade børnene blive mere selvstændige i vandet, og stræber mod, at de sidst på sæsonen går i vandet uden forældre. Der vil være forskellige lege, hvor barnet selv dypper hovedet, hopper i fra kanten, flyder, ruller i vandet og selv begynder at svømme lidt.

Tilmelding sker via vores tilmeldingsside her

 
Lokale støttepenge gør en forskel for de små svømmere 04-02-2017
En KÆMPE stor tak til SuperBrugsen Løsning 

Vi var heldige at blive valgt ud til, at være en af de foreninger, der kunne støttes op omkring med "de røde mønter". Mønterne gjorde det muligt for os, at købe 15 HAJFINNER, som skal bruges til de små svømmere 
 • Børnene har meget større bevægelsesfrihed i vandet
 • Børnene kan pludselig meget mere end de troede...
 • Børnene blive meget mere modige
 • Børnene kan ubesværet bruge armene
 • Børnene kommer til at ligge rigtigt i vandet
Hvis du og dit barn også har lyst til, at få en masse sjove timer i svømmehallen, så tjek vores tilmeldingsside og se om der er en af de ledige pladser der kunne passe jer. Du finder siden »» her »»

 
Du har måske gjort en forskel for sportsafdelingen i Koral 04-02-2017
Hvis du puttede "den lille røde mønt" i "Koral's sparerum" da du handlede i SuperBrugsen Hedensted, så har netop du, været med til at vore dygtige svømmere, har fået svømmefødder og håndpadles

De er MEGA gode fordi:
 • Hver størrelser har sin farve. Så netop derfor meget lettere for svømmerne, at finde den rigtige størrelse.
 • Man kan meget lettere og mere præcist mærke, hvor armtag/benspark er allerbedst, og vigtige sekunder skæres af de personlige rekorder.

Tænk over det næste gang du handler. Husk at handle lokalt, de lokale støtter sporten i lokalområdet...

En stor tak til SuperBrugsen i Hedensted, både for at vi fik lov til at være en af de klubber, der fik muligheden for at en af dem med "de røde mønter", og fordi vi fik den flotte check til den årlige generalforsamling.
 
Ledige pladser på både børne- og voksenhold 02-01-2017
Der er stadig plads på mange af vores svømmehold - og det gælder både børne- og voksenhold.

Så du eller dit barn kan stadig nå at være med fra svømmesæsonens start på lørdag (enkelte hold starter først en uge senere, men det fremgår af tilmeldingssiden). Herunder har du et øjebliksbillede af de ledige pladser.

Du tilmelder dig via tilmeldingssiden her »»»
 
Holdnr. Navn Pladser
10310117 Baby 1 4
30070117 Plask og leg 10
30220117 Plask og leg 5
30440117 Plask og leg 6
30590117 Plask og leg 5
40200117 Beg. Børn 7
40460117 Beg. Børn 4
49140117 Nybeg. Børn 8
49510117 Letøvede børn 5
49630117 Letøvede børn 1
60080117 Challenge 1
60430117 Øvede børn 9
60520117 Øvede børn 12
60660117 Øvede børn 2
80090117 Begynder voksne 1
80260117 Begynder voksne 5
80110117 Letøvede voksne 10
80120117 Vandaerobic 12
80450117 Øvede voksne 5
80500117 Pensionister 15
80510117 Triatlon svømmetræ 12
Er du vores nye træner ? 02-01-2017
Opdateret liste med hold, der pr dags dato mangler trænere til den kommende 2017 forårssæson

Stort bassin:
Hold xx - Lørdag 10:00-10:45

Lille bassin:
Hold 10 - Mandag 20:15-21:00
Hold 53 - Fredag 15:45-16:30
Hold 60 - Lørdag 09:00-09:45
Hold 62 - Lørdag 12:00-12:45

Er det måske noget for dig at blive træner ? 
.... så læs nyheden her under fra den 25. november 2016
Svømmeklubben Koral
Gesagervej
8722 Hedensted
E-mail: mail@koral-svom.dk


Svømmeklubben Koral | Gesagervej 68 | 8722 Hedensted