Nyheder


Opdatering af COVID-19 retningslinjer 26-10-2020
Kære medlemmer.

Efter den seneste udmelding fra statsministeren i fredags, så kommer her en opdatering af retningslinjerne gældende for Svømmeklubben Koral i foreløbigt 4 uger (med virkning fra i morgen mandag d. 26. oktober). Dog forventer vi at fortsætte med dette resten af sæsonen, da det drejer sig om 6 uger.

De hold, der bliver påvirket af de nye retningslinjer, ER orienteret. De pågældende hold er: vandaerobic, øvede voksne samt nogle elite svømmere over 21 år.

En opdatering af retningslinjer gældende for alle, der færdes i svømmehallen, klublokalet og forhallen mm.:
 • Der SKAL bæres mundbind af alle over 12 år, når man færdes i centeret - eneste undtagelse er i omklædningsrummene.
 • Man skal have mundbind på, når man ikke udøver sin idrætsaktivitet. Der vil dog være en undtagelse, hvis aktivitetens natur gør det umuligt at håndtere et krav om mundbind. Det gælder f.eks. i forbindelse med badning eller i et omklædningsrum. Når man har svømmetøj på og går til og fra bassinet, skal man ikke have mundbind eller visir på.
 • Vask eller sprit altid dine hænder ved ankomst til svømmehallen.
 • Der må være max. 20 personer ad gangen i omklædningsrummene - Hav venligst respekt for de udøvende svømmere, som er på vej op eller på vej ind i svømmehallen. HUSK ingen hyggebadning og ingen brug af skabene.
 • Forældre bedes minimere deres færden i omklædningsrummene. Børn i skolealderen bør klæde om selv.
 • For svømmehold med forældre og børn gælder det, at det kun er en forælder, der deltager under hele forløbet.

Bliv altid hjemme, hvis der er tegn på sygdom eller forkølelse uanset art. Vi forbeholder os retten til at hjemsende medlemmer, som viser tegn på sygdom, hoster eller snotter. 

Vi håber på forståelse af ovenstående retningslinjer, så vi kan holde svømmeundervisningen i gang.

Skulle der være spørgsmål eller kommentar, så kan jeg kontaktes sekretaer@koral-svom.dk.
Opdaterede Corona retningslinjer 23-10-2020
På baggrund af regeringens udmelding her til aften, så afventer vi opdateret retningslinjer fra Dansk Svømmeunion henover weekenden.

Skulle der være ændringer til svømmeundervisningen, så bliver det sendt ud via Conventus senest søndag aften. 

Med venlig hilsen og god weekend.

Bestyrelsen 
Svømmeklubben Koral
Dagsorden generalforsamling 22-10-2020

Dagsorden generalforsamling d. 28. oktober 2020 kl. 18.30 i Cafe H.


1.     Valg af dirigent  
2.     Behandling af indkomne forslag (Der er ikke modtaget forslag.)  
3.     Formanden aflægger beretning om klubbens virke i det forløbne år  
4.     Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse  
5.     Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse  
6.     Valg af medlemmer til bestyrelsen jf. §12.  
På valg er:
- Henrik Andersen (modtager genvalg), 
- Anne Mette Heegaard(genopstiller ikke).
7.     Valg af suppleanter til bestyrelsen jf. §12  
På valg er:
- Kurt Lindholm (modtager genvalg)
8.     Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant jf. §12  
9.     Evt.  

Kommentar:   
Anita Stig Holm, Mads Henriksen og Mette Christiansen er ikke på valg  Katrine Thyssen opstiller til bestyrelsen 
Karina Lauridsen opstiller som suppleant til bestyrelsen
Gitte Nielsen genopstiller som revisor 
Dan Damsø genopstiller som revisor
Karin Petz genopstiller som revisorsuppleant 

Vel mødt til generalforsamling. 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 25-09-2020

Svømmeklubben Koral indkalder hermed til ordinær generalforsamling 

 
Onsdag d. 28. oktober 2020, kl. 18.30
 
Generalforsamlingen afholdes i Hedensted Centret – Café H., Gesagervej 68. 
 
Til bestyrelsen skal vælges 2 medlemmer, 2 suppleanter samt 2 revisorer. 
 • Henrik Andersen (genopstiller som medlem) 
 • Kurt Lindholm (opstiller som suppleant)
 • Gitte Nielsen (genopstiller som revisor)
 • Dan Damsø (genopstiller som revisorsuppleant)
 
Ønsker du at opstille til bestyrelsen eller som suppleant, er du velkommen til at kontakte klubben på http://www.koral-svom.dk/Bestyrelse
 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, hvor 3 medlemmer ikke er på valg i år – Mads Henriksen, Anita Stig Holm og Mette Christiansen
 
Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden (formand@koral-svom.dk) i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.  
 
Dagsordenen offentliggøres herefter på klubbens hjemmeside. 
 
Vel mødt, Svømmeklubben Koral 
 
​Skal du eller dit barn svømme efter sommerferien ? 20-07-2020
Der er stadig ledige pladser til den kommende svømmesæson, som starter i august måned. Se hvilke hold der har ledige pladser og tilmeld dig her
 
Og var netop det hold, som du søgte til dit barn fyldt, så tjek nedenstående nyhed om ledige tider i svømmehallen og manglende trænere. Måske er det dig, der kan hjælpe klubben med at oprette et ekstra hold og dermed glæde mange børn med at kunne komme til svømning ?
 
Og er træneropgaven ikke dig, kan det jo være at du kender en, som kunne være interesseret.
​Er du vores nye træner ? 20-07-2020
Vi har ledige tider i svømmehallen og dermed mulighed for at oprette flere hold, hvis blot vi kan finde trænere til tiderne.
 
Så går du med en træner i maven, er det dig vi mangler. Og er træneropgaven helt ny for dig, ja så er det ingen problem, vi hjælper dig godt i gang og tilbyder også kurser.
 
I skrivende stund er følgende tider ledige:
 • Mandag kl. 15.45 -16.30 Stort bassin (tidligere Letøvede børn)
 • Mandag kl. 18.45 - 19.30 lille bassin
 • Mandag kl. 20.15 - 21.00 Lille bassin (tidligere Aqua volley)
 • Mandag kl.18.00 - 18.45 lille bassin (tidligere Plask og Leg)
 • Tirsdag kl. 20.15 - 21.00 Lille bassin (tidligere begynder voksne)
 • Onsdag kl. 16.15 - 17.00 stort bassin (tidligere letøvede børn)
 • Lørdag kl. 11.15 - 12.00 lille bassin (tidligere Begynder børn)
 • Mandag kl.15.45 - 16.30 lille bassin (tidligere Plask og Leg)
 
Hvis det har interesse er du velkommen til at kontakte formand Anne Mette Heegaard (se kontakt oplysninger her)
Tilmelding til efterårssæson 08-06-2020
Så er der også åbent for at nye medlemmer kan tilmelde sig efterårssæsonen 2020.

Go sommer til alle.
 
Sæsonafslutning og tilmelding til ny sæson 17-05-2020
Desværre fik vi ikke lov til at fuldføre forårssæsonen, da svømmehaller pt. Først er med i fase 4, som ligger til åbning primo august.  Det betyder også at Hedensted Kommune har orienteret os om at Aktiv Ferie ikke bliver til noget i år.
 
Vi er dog overbeviste om at efterårssæsonen kommer i gang som planlagt i uge 34.
 
I vil derfor kunne tilmelde jer som vanligt, hvor vi åbner for eksisterende medlemmer den 1. juni kl. 20.00 og for nye medlemmer den 8. juni kl. 20.00
 
I har jo ikke haft mulighed for at tale med jeres træner om hvor jeres barn skal gå næste sæson, men er I i tvivl, så send en mail til holdinfo@koral-svom.dk, så videresender vi til træneren. Det er også den mail I skal bruge, hvis I ikke kan huske jeres kode, som I skal bruge ved tilmelding til ny sæson.
 
Vi kender ikke retningslinjerne for den nye sæson, men hvis det bliver nødvendigt at reducere holdstørrelserne, vil dette ske efter først-til-mølle-princippet.  Vi kan se både med dato og klokkeslæt hvornår den enkelte har tilmeldt sig.
 
Svømmeklubben Koral er en non-profit-organisation og er afhængig af de kontingenter, vi får ind. Disse går til betaling af halleje og aflønning og uddannelse af vores trænere samt indkøb af nyt udstyr.
 
DIF og DGI har i samarbejde vejledt alle idrætsforeninger i landet om, at vi som forening ikke betaler kontingenter tilbage, da der er tale om et medlemskab og ikke en specifik ydelse. Vores faste udgifter er konstante og vi tjener derfor ingen penge ved at holde lukket.
 
Vi vil ønske jer alle en rigtig god sommer og håber at se jer igen til en fantastisk efterårssæson.
Svømmeundervisning og Corona 23-03-2020

Med afsæt i dagens udmelding fra myndighederne kan vi ikke med sikkerhed sige, hvornår svømmeundervisningen kan genoptages.

Så snart vi kender en dato vil vi både skrive direkte til medlemmerne samt opdatere hjemmesiden og vores Facebook side.

Pas godt på jer selv og jeres kære.

Al svømning aflyses i 14 dage 11-03-2020

Kære Svømmere, forældre og frivillige.


Svømmeklubben Koral følger Statsministerens anbefaling og lukker for al svømmeundervisning pr. dags dato og indtil videre - dog min. 14 dage.


Vi kommer med update når vi nærmer os udløbet af det 14 dage. I kan også følge os på facebook, hvor vi også vil opdatere.

Vi anbefaler at du holder dig orienteret via myndighederne.

 

Ferie lukket i vinterferien 06-02-2020
Koral følger skolernes ferie, dvs. at der er ikke svømmeundervisning i skolernes ferie og, derfor vil der ikke være svømning i vinterferie (fra man. 10 februar. 2020 - søn. 16. februar. 2020).

i ønsker jer alle en rigtig dejlige ferie og, vi glæder os til vi alle er ses igen i uge 8.

 
Svømmeklubben Koral
Gesagervej 68
8722 Hedensted
E-mail: mail@koral-svom.dk


Svømmeklubben Koral | Gesagervej 68 | 8722 Hedensted | Tlf.: 40630191