Nyhedsarkiv 2018

Dagsorden generalforsamling 24-10-2018
Dagsorden til generalforsamling i Svømmeklubben Koral - den 31/10-2018 kl 19.00 
 1. Valg af dirigent 
 2. Behandling af indkomne forslag (Der er ikke modtaget forslag.) 
 3. Formanden aflægger beretning om klubbens virke i det forløbne år 
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse 
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen jf. §12. På valg er: 
  • Mette Guldborg (villig til genvalg)
  • Ruth Svendsen (genopstiller ikke) 
  • Brian Kruse (genopstiller ikke)
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen jf. §12 
 8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant jf. §12 
 9. Evt. 

Kommentar:  
Anne Mette Hansen og Michael Schousboe er ikke på valg 
Jesper Frostholm opstiller til bestyrelsen
Gitte Nielsen genopstiller som revisor

Det betyder, at vi som minimum mangler personer til nedenstående poster, for at kunne få valgt et fuldt hold:
 • Et bestyrelsesmedlem 
 • To suppleanter til bestyrelsen 
 • En revisor 
 • En revisorsuppleant 
Vi håber meget, at nogle har lyst til at stille op og give en hjælpende hånd i svømmeklubben.

Kontakt gerne formand Michael Schousboe, hvis du har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet eller med revisor opgaverne.

 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 13-10-2018
Svømmeklubben Koral indkalder hermed til ordinær generalforsamling 

Onsdag den 31/10-2018 kl 19.00. 
Generalforsamlingen afholdes i klubbens lokale, Gesagervej 68. 

Til bestyrelsen skal vælges 3 medlemmer, 2 suppleanter samt 2 revisorer. 

Mette Guldborg Gabel (genopstiller som medlem) 
Jesper Frostholm (opstiller som medlem) 
Gitte Nielsen (genopstiller som revisor) 

Ønsker du at opstille til bestyrelsen eller som suppleant, er du velkommen til at kontakte klubben. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden (formand@koral-svom.dk) i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.  

Dagsordenen offentliggøres herefter på klubbens hjemmeside. 

Vel mødt, Svømmeklubben Koral 
 
Tilmelding for nye medlemmer 16-06-2018
Husk, det er i morgen søndag den 17. juni kl 9:00, at vi åbner op for tilmelding af nye medlemmer.

Du kan allerede nu se status på de enkelte hold under tilmeldingssiden.
Tilmelding til efterårssæsonen 06-06-2018
Tilmelding for eksisterende medlemmer åbner søndag 10. juni kl. 9:00.

Du kan allerede nu se en foreløbig holdoversigt under tilmeldingssiden her (klik)
Vi mangler din hjælp 04-06-2018
Til den kommende svømmesæson, som starter efter sommerferien, mangler vi hjælp til nogle af vores svømmehold. Så går du med en træner i maven eller kender du måske en, der gør, så hører vi gerne fra dig.
 
På billedet på forsiden kan du læse lidt mere om, hvorfor nogle af vores frivillige netop er frivillige i Koral.
 
I skrivende stund drejer det sig om nedenstående tider, som vi mangler trænere til. Du kan også se, hvilket hold, der tidligere har været på dette tidspunkt, men det behøver ikke være det samme, hvis du har lyst til noget andet. SE OPDATERET OVERSIGT HER (KLIK)
 
Mandag kl. 15.45 - 16.30 lille bassin (tidligere: Begynder børn) 
Mandag kl. 19.30 - 20.15 lille bassin (tidligere: begynder voksne) 
Tirsdag kl. 18.00 - 18.45 lille bassin (tidligere: begynderbørn) 
Tirsdag kl. 18.00 - 18.45 stort bassin (tidligere: øvede børn) 
Tirsdag kl. 20.15 - 21.00 Lille bassin (tidligere: begynder voksne) 
Onsdag kl. 16.15 - 17.00 stort bassin (tidligere: letøvede børn) 
Torsdag kl. 19.15 - 20.00 lille bassin (tidligere: begynderbørn) 
Fredag kl. 15.00 - 15.45 (tidligere: plask og leg) 
Fredag kl. 15.45 - 16.30 lille bassin (tidligere: plask og leg) 
 
Hvis du har mulighed for at hjælpe os, så kontakt gerne:
Ruth 51 51 29 39 eller
Brian 53 28 51 85


 
Vigtige datoer 09-05-2018
I forbindelse med afslutningen af denne indeværende sæson og den kommende sæson er der følgende relevante datoer:

Forårssæson slutter 9/6

​​Der åbnes op for tilmelding til den nye sæson i følgende rækkefølge:
​- Trænere fra den 27/5
- Eksisterende medlemmer fra den 10/6
- NYE medlemmer fra den 17/6
 
Efterårs sæson starter 20/8 og slutter 8/12
 
Husk lukket op til Påske 17-03-2018
Husk at Svømmeklubben holder lukket op til Påske. Det vil sige, at der ikke er svømmeundervisning fra søndag den 2.5 marts til og med mandag den 2. april.
Svømmeklubben Koral
Gesagervej
8722 Hedensted
E-mail: mail@koral-svom.dk


Svømmeklubben Koral | Gesagervej 68 | 8722 Hedensted