Bestyrelse og ansvarsområder

Formand:  

Anne Mette

Mobil:  61 62 14 01
 • Kontakt til organisationer
 • Kontakt til kommunen
 • Kontakt til hallen 
 • Kontakt til klubber
 • Møder vedr. talentklassen 
 • Samarbejde omkring talentklassen. 
 • Kontakt trænere / konkurrence (med Jesper)
 • Rengøring i hallen 
 • Søge kommunens puljer
 • E-mail

Næstformand:  

Mette Guldborg Gabel

 • Søge sponsorer 
 • Facebook (delt med Malene)
 • Hjemmeside (delt med Malene)
 • Official ansvarlig 
 • Tovholder på Stævneudvalg

Stævneudvalg:  

 • Planlægge årshjul for stævner 
 • Wingrodan
 • Finde info på stævner 
 • Møder vedr stævner 
 • Økonomi / Budget for stævner 
 • Oprette stævner i conventus 
 • Indbydelser til stævner 
 • Tilmeldinger til stævner 
 • Resultater fra stævner 
 • Kiosk ved egne stævner / indkøb 
 • Booke hallen 
 • Rengøring i hallen 
 • Kommunikation til trænere og forældre vedr stævner 
 • Planlægge kørsel Stævnekasse 
 • stævnekasse

Kasserer:  

Michael Schousboe

 • Conventus økonomi 
 • Mobile Pay 
 • Banken økonomi 
 • e-boks 
 • Træner aflønning 
 • Indberette medlemstal 
 • Ansøge lokale og medlemstilskud 
 • Ansøge om kursusgodtgørelse 
 • Betale regninger 
 • Skrive regninger 
 • Regnskab 
 • Budget 
 • Kursus tilmelding 
 • Undersøge muligheder for tilskud fra svom og DGI 
 • Holde databasen med trænere opdateret 
 • Holde oplysninger om klubben og bestyrelsen opdateret 
 • Børneattester
 • Rekvisitioner
 • Kontrakter

Sekretær:  

Malene Lisberg

 
 • Indkalde til møder
 • Agenda møder 
 • Referat møder 
 • Forplejning møder 
 • Facebook (delt med Mette)
 • Hjemmeside (delt med Mette)
 • Kontakt til medier
 • Kiosk ved stævner (delt med Jesper)
 • Vedligehold holdplan
 • Conventus (delt med Anne Mette)
 • Holdinfo@koral-svom.dk (delt med Anne Mette)

Jesper Frostholm

 
 • Henvendelser fra trænere 
 • Afløsere for trænere 
 • kontakt trænere (delt med Anne Mette)
 • Forplejning til stævner/kurser/møder m.m.
 • Arrangementsansvarlig
 • Klubtøjsansvarlig
 • Rengøring i hallen (delt med Anne Mette og Mette)

Suppleanter:  

Barbro Madsen

Karin Neve

 
 

Førstehjælp og bassinprøve:  

Bente Hunnerup

 

Førstehjælp 

Bassinprøve 

Svømmeklubben Koral
Gesagervej 68
8722 Hedensted
E-mail: mail@koral-svom.dk


Svømmeklubben Koral | Gesagervej 68 | 8722 Hedensted | Tlf.: 40630191