Kassererens ansvarsområder

 • Conventus økonomi 
 • Mobilepay/MyShop
 • Bank og E-boks 
 • Træner aflønning 
 • Indberette medlemstal 
 • Ansøge lokale og medlemstilskud 
 • Ansøge om kursusgodtgørelse 
 • Betale og skrive regninger 
 • Regnskab og budget 
 • Kursus tilmelding 
 • Undersøge muligheder for tilskud fra svom og DGI 
 • Holde databasen med trænere opdateret 
 • Holde oplysninger om klubben og bestyrelsen opdateret 
 • Børneattester - alle frivillige inkl. bestyrelse
 • Rekvisitioner
 • Kontrakter - alle trænere mv.
 • Søge kommunens puljer
 • Facbook og hjemmeside (delt med Anne Mette)
 • Klubtøjsansvarlig (delt med Anne Mette)
Svømmeklubben Koral
Gesagervej 68
8722 Hedensted
E-mail: mail@koral-svom.dk


Svømmeklubben Koral | Gesagervej 68 | 8722 Hedensted | Tlf.: 40630191